Proposem

Navega a la Ribera d’Ebre

Una de les millors maneres de conèixer la Ribera d’Ebre és navegant pel riu Ebre a t...

Recreació del final de la batalla de l’Ebre

Viu el final de la batalla de l’Ebre en primera persona! La recreació històrica del ...

Aquesta tardor, viu una terra de riu!

Visitar la nostra comarca significa conèixer l’Ebre en tota la seva essència, ja sigui res...

Fira Agrícola, Ramadera i Industrial

El 26 d’octubre de 1831, naixia el que el pas del temps ha convertit en la Fira Agrícola, ...

Descobreix els espais de la batalla de l’Ebre

La batalla de l’Ebre és un dels episodis històrics claus per entendre la història contempo...

Els darrers passos de barca de Catalunya

La Ribera d’Ebre és una comarca de tradicions, ho demostra un cop més la presència de tres...

Agenda