Proposem

Recreació del final de la batalla de l’Ebre

Viu el final de la batalla de l’Ebre en primera persona! La recreació històrica del ...

Navega a la Ribera d’Ebre

Una de les millors maneres de conèixer la Ribera d’Ebre és navegant pel riu Ebre a t...

Descobreix els espais de la batalla de l’Ebre

La batalla de l’Ebre és un dels episodis històrics claus per entendre la història contempo...

Aquesta tardor, viu una terra de riu!

Visitar la nostra comarca significa conèixer l’Ebre en tota la seva essència, ja sigui res...

Els darrers passos de barca de Catalunya

La Ribera d’Ebre és una comarca de tradicions, ho demostra un cop més la presència de tres...

Caminar al costat del riu. El GR-99 o Camí de Sirga.

La importància cultural, social i natural del riu Ebre va incentivar els principals actors...

Agenda